Hydroizolácie plochých striech

STRECHAFER, s.r.o. poskytuje svoje služby v oblasti zhotovenia hydroizolácií a zatepľovania plochých striech už od roku 2005, kedy konateľ firmy nadviazal na prax svojho otca, ktorý ju sústavne vykonával od roku 1991. 

Naša firmy ponúka komplexné služby v oblasti plochých striech od obhliadky strechy cez poradenstvo, vypracovania bezplatnej cenovej ponuky až po zhotovenie samotnej  hydroizolácie strechy so zateplením alebo bez zateplenia. 

Svoje služby poskytujeme najčastejšie na západnom a strednom Slovensku.

Ponúkame aj klampiarske práce (demontáž/montáž strešných žľabov/rýn, strešných zvodov, demontáž/ montáž atikových plechov s možnosťou predprípravy na zateplenie fasády). 

Realizujeme ploché strechy na murovaných novostavbách aj na drevodomoch.

Zhotovujeme ploché strechy od malých plôch (garáže, letné kuchyne, prístavby, …) cez zhotovovanie striech na rodinných domoch/ polyfunkčných objektoch až po zhotovovanie striech na bytových domoch a priemyselných/ obchodných objektoch, halách…

Používame kvalitné materiály rôznych výrobcov českých, nemeckých, talianskych, ruských, pri ktorých je minimálna životnosť 30 rokov. 

Používané materiály: 

Asfaltové pásy – modifikované , SBS alebo APP

PVC fólie – hrúbka štandardne 1,5 mm – 2mm

Tepelné izolácie – EPS polystyrén, XPS polystyrén

Minerálna vlna

PIR dosky

Atikové plechy 

Žľaby a zvody

Referencie: 

1. Bytový dom Ľubovnianska, Bratislava, so zateplením a spádovaním, 420m2 

2. Bytový dom Mládežnícka, Banská Bystrica so zateplením, 720m2 

3. ZŠ Podzáhradná, Podunajské Biskupice, 1300m2 

4. Detské mestečko Zlatovce- Trenčín, 450m2

5. Bytový dom Pruské, 240m2

6. Bytový dom Šamorín, Školská ul., 400m2 

7. Istromex Services, s.r.o., Odborárska 52, Bratislava, 2400m2 

8. Bytový dom Horova 22, Devínska Nová Ves, 2 x 395 m2

9. Istromex s.r.o., Administratívne a výrobné haly Bratislava, 2700m2

10. Strojovňa zimného štadióna Ondreja Nepelu, Bratislava, 220 m2

11. Bytový dom Beniakova 18-20, Bratislava, 375 m2

12. Bytový dom Bodrocká 3-5, Bratislava, 413 m2

13. Bytový dom Tranovského 2-12, Bratislava, so zateplením, 1080 m2

14. Posilovňa Drieňová ul., Bratislava, 238 m2

15. Reštaurácia Rosnička pri kúpalisku, Dúbravka, 535 m2

16. Výrobná hala areál Meopta, Bratislava, so zateplením, 1500 m2

17. Admin.budova areál Meopta,BA-Rača, 550m2

18. Dielne. Areál Meopta,BA – Rača,600m2

19. Bytový dom, Majerníkova 16/18,BA-zo zateplením,350m2

20. Bytový dom kpt.Rašu 35-39, Bratislava, so zateplením, 780 m2

21. Sklad ovocia Latkovce, 1800 m2

22. Spoločenstvo garáží Hanulova, Bratislava, 1850 m2

23. Bytový dom Bratislavská 23, Senec, 320 m2

24. ITAM s.r.o., Bratislava, 760 m2

25. Bytový dom 122 Nitrianska Streda, 210 m2

26. Garbiareň Bošany, 1350 m2

27. PD Chynorany, 1000 m

28. Bytový dom Pod Kalváriou Topoľčany, 440 m2

29. Bytový dom Nezábudkova 20, Topoľčany, 230 m2

30. Bytový dom Horská 1311 Partizánske, 760 m2

31. Bytový dom Okružná 26 -30, Handlová, 733 m2

32. Dva bytové domy 345/346 Pravenec, spolu 500 m2

33. Stolárstvo Bezuška Prievidza, 580 m2

34. SL SLOVAKIA, a. s., Zvolen 190m2

35. Ministerstvo obrany SR, Topoľčany 600m2

36. Recyclo s.r.o., Trnava 750m2

37. Základná škola sv. Ladislava, Topoľčany 850m2

38. Poľnohospodárske družstvo v  Chynoranoch, 920 m2

39. ČEZ Distribučné sústavy a.s., Partizánske 750m2

40. iSmart, s. r. o., Madunice 630m2

41. TENEDOR s.r.o., Zvolen 170m2

42. Rímskokatolícka cirkev farnosť Zbehy,210 m2

43. CHORVÁT, spol. s r.o., Trenčín 420m2

44. SOŠ potravinárska Nitra, 460m2

45. Imperator dizain, s.r.o., novostavby RD 3000m2

46. Vlastníci bytov a NP BD Látkovce č. 443, 225m2

47. H.C.RIVAL s.r.o., 1200 m2

48. Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., 3500m2

49. Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s., 2900m2

50. BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o., 550 m2