Svoje služby poskytujeme najčastejšie na západnom a strednom Slovensku.

Ponúkame aj klampiarske práce (demontáž/montáž strešných žľabov/rín, strešných zvodov, demontáž/ montáž atykových plechov s možnosťou predprípravy na zateplenie fasády). Realizujeme ploché strechy na murovaných novostavbách aj na drevodomoch.

Zhotovujeme ploché strechy od malých plôch (garáže, letné kuchyne, prístavby, …) cez zhotovovanie striech na rodinných domoch/ polyfunkčných objektoch až po zhotovovanie striech na bytových domoch a priemyselných/ obchodných objektoch, halách…

Používame kvalitné certifikované materiály rôznych výrobcov, českých, nemeckých, talianskych, ruských, pri ktorých je minimálna životnosť 30 rokov.

prehľad prác 2021 - 2022

vrchná hydroizolácia

 • vojenské objekty MOSR, Nováky, 3700m2
 • vojenské objekty MOSR, Zemianske Kostolany 1400m2
 • ZŠ Podzáhradná, Podunaj. Biskupice, 1300m2
 • Detské mestečko Zlatovce- Trenčín, 450m2
 • Bytový dom Pruské, 240m2
 • Bytový dom Šamorín, Školská ul., 400m2
 • Istromex Services, s.r.o., Odborárska 52, Bratislava, 2400m2
 • Byt. dom Horova 22, Dev. Nová Ves, 2 x 395 m2
 • Istromex s.r.o., Administratívne a výrobné haly Bratislava, 2700m2
 • Strojovňa zimného štadióna Ondreja Nepelu, Bratislava, 220 m2
 • Byt. dom Beniakova 18-20, Bratislava, 375 m2
 • Bytový dom Bodrocká 3-5, Bratislava, 413 m2
 • Posilovňa Drieňová ul., Bratislava, 238 m2

 • Bytový dom Pod Kalváriou Topoľčany, 440 m2

 • PD Chynorany, 1000 m

 • Garbiareň Bošany, 1350 m2

 • Bytový dom 122 Nitrianska Streda, 210 m2

 •  ITAM s.r.o., Bratislava, 760 m2

 • Bytový dom Bratislavská 23, Senec, 320 m2

 • Spoloče. garáží Hanulova, Bratislava, 1850 m2

 • Sklad ovocia Latkovce, 1800 m2

 • Dielne. Areál Meopta,BA – Rača,600m2

 • Admin.budova areál Meopta,BA-Rača, 550m2

 • Reštaurácia Rosnička, Dúbravka, 535 m2
fatrafol

 • Základna škola V.Beniaka, Chynorany, 380m2

tepelná izolácia, základy

 • Bytový dom Ľubovnianska, Bratislava, so zateplením a spádovaním, 420m2
 • Bytový dom Mládežnícka, Banská Bystrica so zateplením, 720m2
 • Bytový dom Tranovského 2-12, Bratislava, so zateplením, 1080 m2
 • Výrobná hala areál Meopta, Bratislava, so zateplením, 1500 m2
 • Bytový dom, Majerníkova 16/18,BA-zo zateplením,350m2
 • Bytový dom kpt.Rašu 35-39, Bratislava, so zateplením, 780 m2