L

Fatrafol je strešná hydroizolačná fólia na báze PVC vystužená polyesterovou mriežkou. Odolná voči UV žiareniu, môže byť vystavená priamym poveternostným vplyvom. 

  Životnosť strešnej konštrukcie a hydroizolačných materiálov sa odvíja od kvalitného prevedenia detailov a pravidelnej údržby. Fólie v systéme FATRAFOL nepotrebujú počas svojej životnosti žiadne dodatočné ošetrovanie ani povrchové úpravy či nátery. Nakoľko však chceme, aby hydroizlácia slúžila čo najdlhšie, starostlivosť o strechu si žiada našu pozornosť aspoň dvakrát ročne.

Samotná údržba, resp. kontrola strechy, pozostáva z nasledujúcich bodov:

– čistenie vpustí dažďovej vody príp. žľabov a zvodov od lístia, špiny a iných nečistôt a kontrola tesného napojenia vpuste v kanalizačnom potrubí a zakotvenia vpuste (jej uvoľnenie, vytiahnutie), stav a prítomnosť lapačov strešných splavenín

  • vizuálna kontrola stavu a spojov fólie (narezanie, trhlina)
  • mena zafarbenia fólie alebo jej výraznejšie zvlnenie a prípadné deformácie podklad
  • kontrola kotvenia strechy
  • kontrola uchytenia a stavu oplechovania a kontrola ich tmelenia (praskanie tmelu, odlupovanie, hrkanie plechu, uvoľnenie niektorých častí)
  • kontrola okolitých konštrukcií, na ktoré hydroizolácia naväzuje (čiapky vetracích komínov, omietky komínov a nadstrešného muriva – praskliny, odpadávanie omietky, stav kovových konštrukcií
  • odstraňovanie machu, vtáčieho trusu, prípadne popadanej pyrotechniky a iných predmetov
  • kontrola upevnenia a stability antén a konštrukcií, ktoré by mohli poškodiť hydroizoláciu                                                                                                            

  Samotné čistenie krytiny by sa malo obmedziť len na odstránenie náletov rastlín a mechanických častíc, ktoré by mohli upchať vtoky. 

  K čisteniu fólií sa neodporúča používať organické rozpúšťadlá, riedidlá či abrazívne čistiace prostriedky na báze mletých minerálov, ktoré mechanicky narušujú povrchovú úpravu fólií a rovnako aj zvyšujú jej špinivosť.


  kotvená strecha

Stabilizácia povlakovej krytiny je realizovaná mechanickým kotvením k podkladu. Je to najbežnejší systém stabilizácie hlavne pre ľahké strešné konštrukcie a rekonštruované strechy, kde by statika konštrukcie neumožňovala použiť stabilizáciu priťažením.

Súčasťou systému je široký sortiment  kotviacich prvkov pre rôzne druhy podkladov.  Podmienkou použitia mechanického kotvenia je súdržný podklad, kde kotviace prvky dosahujú požadovanú únosnosť.
 nekotvená strecha

Priťažovaciu vrstvu tak zvyčajne tvorí zásyp z riečneho štrku alebo betónová dlažba  na terčoch alebo drevený rošt pri pochôdznej úprave. Ekologicky a esteticky je najpreferovanejším variantom je priťaženie striech vrstvou vegetácie, čo nám ponúka nový rozmer funkčného využitia strechy.

Podľa typu a hrúbky vegetácie tak môžeme realizovať extenzívnu, alebo intenzívnu strechu. Kombináciou zaštrkovaných, vegetačných a dláždených striech a terás tak vieme vytvoriť dôležitú zložku architektonického a funkčného dotvorenia objektu. Pre tento typ striech sú vhodné PVC fólie Fatrafol, ktoré majú tzv. FLL atest proti prerastaniu koreňov rastlín.