BauderKARAT Air+

€0.00

Vysokokvalitný modifikovaný nataviteľný asfaltový pás so špeciálnou vrstvou účinnej látky na neutralizáciu škodlivých látok. Znečisťujúce látky vo vzduchu, ktoré vypúšťajú vozidlá, lietadlá, lode a priemyselná výroba, prekračujú prípustné limitné hodnoty, najmä v metropolitných oblastiach a veľkých mestách. Rozhodujúcim znečisťujúcim faktorom je skupina oxidov dusíka (NOx). Našim novo vyvinutým vysokohodnotným asfaltovým vrchným pásom BauderKARAT Air+ ponúkame plochým strechám ďalšiu možnosť na zlepšenie kvality vzduchu.

Toto sú fakty o BauderKARAT Air+

  • zaisťuje menej oxidu dusíka vo vzduchu a znižuje tvorbu ozónu
  • 100 m2 tohto asfaltového pásu odstráni ročné znečistenie z jedného automobilu (Euro 5 pri najazdení 12.000 km ročne)
  • priama aplikácia účinnej látky na bridlicový posyp vedie k maximálnej účinnosti
  • účinok aktívnej látky zostáva takmer nemenný aj po 10 rokoch
  • ideálny pre fotovoltické strechy vďaka lepšiemu odrazu žiarenia od bielosivého bridlicového posypu

Technické údaje:

PopisTOP-modifikovaný nataviteľný asfaltový pás
SpracovanieNatavením
Vrchná stranaBielosivá bridlica s vlastnosťami redukujúcimi oxidy dusíka
Spodná strana

Spáliteľná fólia

Nosná vložkaPolyesterová spriahnutá vložka 300 g/m²
Dĺžka5 m
Šírka1 m
Hrúbka5,2 mm
Ohybnosť pri nízkej teplote-25 °C vrchná strana
-40 °C spodná strana
Odolnosť pri zvýšenej teplote+150 °C vrchná strana
+120 °C spodná strana
Ťažnosť
23 %
Typ aplikácieDO/E1   PYE KTP 300 S5

Kód výrobku

1713 0000

Podrobné informácie nájdete v technickom liste výrobku.


Kategória vrchné vrstvy