bezpečnostná a estetická ochrana vrchnej izolačnej vrstvy

Ak fóliu nechcete kotviť, alebo ju chcete ochrániť pred poveternostnými vplyvmi, najjednoduchším spôsobom zaťaženia je štrkový zásyp. Na štrkovanie striech sa používa vymývaný štrk frakcie 16-32. Pre oddelenie hydroizolácie a štrku používame geotextíliu s hmotnosťou aspoň 300 g/m2.

Štrkový zásyp na streche má pozitívny vplyv  na celkový tepelný komfort, čo je oceniteľné najmä v letných mesiacoch počas vysokých teplôt, a dokáže si vynikajúco poradiť s poveternostnými vplyvmi. Plní v prvom rade ochrannú funkciu tepelno-izolačnej vrstvy a vrchnej hydroizolácie pred slnečným žiarením a vetrom, a v neposlednom rade  je aj jej estetický efekt.  Použitie kvalitného materiálu, teda vymývaného kameniva bez piesku, ktoré sa na strechu vykladá v big bagoch presne na zvolené miesto, je stopercentnou istotou, že je o vašu strechu dokonale postarané.


Kedy je vhodné strechu zaštrkovať?

Strechu by ste mali zaštrkovať ihneď po dokončení hydroizolácie. Nekotvená hydroizolácia na plochej streche podlieha saňiu vetra a pri silnom nárazovom vetre môže dôjsť aj k poškodeniu fólie a taktiež k poškodeniu tepelnej izolácie.  


Aká je hmotnosť a hrúbka štrku?

Minimálna odporúčaná hrúbka vrstvy štrku je 5 cm. Pri vyšších budovách a veternejších oblastiach však býva navrhovaná aj vyššia vrstva, preto je vhodné riadiť sa projektom.

Objemová hmotnosť štrku frakcie 16-32 je približne 1,6 t/m3. Pri piatich centimetroch je teda hmotnosť približne 80 kg/m2.